Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) modelinin faydaları

Ekleyen Element Bilgisayar

Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) modelinin faydaları

Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) modelinin faydaları

Stratejinin yapılandırılması ve farkına varılmasını sağlar.

Stratejik açıdan öneme sahip konu ve faktörlerin neler olduğunu anlama ve önemli olana odaklanma imkanı tanır.

İşletmenin temel problemlerini görmede yöneticilere yardım eder, çözüme ve değişim gereksinimlerini önceden sezmeye katkı sağlar.

Geçmişe dayanan gerçek ölçütlerin geleceğin tahmininde kullanılması sağlanır.

Şirket içi iletişimi güçlendirir.

Geniş bir katılımla yürütülerek, işletme için en doğru kararların alınması sağlanır.

Üst düzeyde belirlenen vizyon ve stratejilerin, alt kademelere aktarılmasını kolaylaştırır.

En alt birimlere kadar her çalışanın ortak hareket noktasını oluşturur ve hem yönetici hem çalışan motivasyonuna katkı sağlar.

Takım ve kişi hedeflerinin strateji ile uyumlu olmasına yardımcı olur.

Geleceğe yönelik vizyon oluşturulmasına katkı sağlar.

İşletmeye ve çalışanlara uzun vadeli düşünme ve görme yeteneği kazandırır.

Organizasyonun gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesini kolaylaştırır.

Organizasyonun gelecekteki performansının artırılmasına, karlılık ve verimliliğinin yükseltilmesine katkı sağlar.

Stratejinin gerçekleşme süreçlerinin izlenmesini sağlar.

Tüm operasyonun ayrıntılı bir resmini ortaya çıkarır.

İzlenebilirliği artırır, bilgi sağlama sürecinde zaman tasarrufu sağlar..

Kurumsal hafızayı güçlendirir.

Kararları uygulamada sistemli bir yol sunar.

Stratejik geri bildirimler ve sürekli öğrenme modelini oluşturur, sürekli iyileştirmeye katkı sağlar.

Planları değişmez kalıplar olmaktan çıkarır, gerekli değişimi zamanında gerçekleştirme ve esnek davranma yeteneği kazandırır..

Kuruma özgün şekillenen yapısı ile, başkasının modelini değil, bize en uygun modeli işletmemize yardımcı olur.

"Başarısızlığın nedeni stratejilerin kötü olması değil, uygulanmamasıdır."

BSC modelinin uygulanmasında ,tüm aşamaların yetkilendirme kontrollerine göre organize edildiği, sürecin ve sonuçlarının çeşitli grafik ve liste raporlarla sunulduğu ve sonuçta kişi , birim ve işletme karnemizi oluşturan, dinamik web tabanlı uygulama aracı Origami Kurumsal Karne uygulamalarını daha yakından tanımak için; https://elementbilgisayar.com.tr/elementyazilimlar-Origami-Kurumsal-Karne-Uygulamalari-ile-Stratejik-Yonetim linkinden uygulama sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Linkedin Balanced Scorecard Türkiye grubuna üye olarak, konu hakkında bir çok makale, kitap ve bilgi paylaşımlarından faydalanmak için; https://www.linkedin.com/groups/13649839/

Origami Kurumsal Karne Uygulamaları işleyiş süreçlerini anlattığımız videmuzu izlemek için;

https://www.youtube.com/watch?v=Pb3EyuEH2R8&t=1s

Uygulamamız hakkında Linkedin paylaşımlarımıza erişmek için;

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/origamikurumsalkarne/

Detaylı bilgi, görüş ve önerileriniz için, sunum ve demo talepleriniz için;
0 (224) 280 85 55
0 (532) 330 70 75
elementbilgisayar.com.tr
destek@elementbilgisayar.com.tr

Yazılımlarımız için Sunum Yada Demo Talebinde bulunun