Kurumsal

Hakkımızda

1990`lı yılların başlarından itibaren Kamu sektörüne hizmet vermekte olan kurucu ortaklarının birlikteliği ile 2000 yılının Ocak ayında Element Bilgisayar faaliyete geçti. Kuruluşunun ilk yıllarından itibaren Kamu kurumlarına yönelik Yönetim Bilgi Sistemleri konusunda hizmetler sunan Element, üç yılda 12 İl Özel İdare ve yaklaşık 250 İlçe Özel İdare kurumunda yazılımlarını çalıştırmaya başladı. Bu süreçte elliden fazla kaymakamlık ve köylere hizmet götürme birlikleri ile çeşitli birlikler de Element yazılımlarını kullanmaya başladı.

bursa element bilgisayar hakkında

2001 yılında Gönen Kaymakamlığı ile başlattığımız Süt Kayıt Sistemi uygulamalarımız, sonraki yıllarda süt birliklerinde yaygınlaştı ve sonrasında Merkez Süt Birliği ile yapılan anlaşma tüm birliklerin tek yazılım kullanması ve merkezi raporlanabilir yapıya dönüşmesini sağladı. Uygulamalarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından beğenilerek, bakanlık bünyesinde müstahsil desteklemelerini de kapsayan Ulusal Süt Kayıt Sistemi'ne dönüştü. 2000 kullanıcılı, 600.000 müstahsilin desteklemelerini kapsayan bir sistemdi artık. Sistemin kullanıma başlamasıyla birlikte; Türkiye'de 1.2 milyon ton olan kayıtlı süt miktarı, 2010 yılına gelindiğinde sistem sayesinde 7,5 milyon tona çıktı. Ayrıca vergi geliri olarak yıllık 1.4 milyar lira devletimizin kasasına girmeye başladı.

Element Bilgisayar Elektronik Belge Yönetim Sistemi

2005-2006 yıllarında ülkemizin ilk web tabanlı Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe uygulamaları geliştirildi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi kurumlarımız tarafından kullanılmaya başlandı. Bu dönem artık Element için bir teknolojim değişim yılı olmuştu. Dos ve Windows tabanlı yazılımlarımızın yerini bundan böyle Web tabanlı yazılımlarımız almaya başladı. 2006 yılında geliştirdiğimiz diğer web tabanlı uygulamamız da Taşınır Mal Takip Sistemi olmuştu ve uygulamayı ilk kullanan kurumumuz Bursa İl Özel İdaresiydi. Ardından birçok kurumda, Yönetim Bilgi Sistemleri kapsamında birçok uygulamamız web tabanlı olarak çalıştırılmaya başlandı. Son yıllarda bilinirliği artmaya başlayan bulut uygulamalarını, Element yaklaşık 60 müşterisinde o yıllarda çalıştırmaya başlamıştı.

Element Bilgisayar Bulut Teknolojisi

2007 yılına geldiğimizde, Element yeni teknolojisi ile, Merkezi Yönetime, Ankara'dan koordine edilebilir uygulamalara katkı sağlamaya başlayacaktı. İlk olarak Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde Bütçe-Muhasebe, İnsan Kaynakları ve Taşınır uygulamaları, 81 il döner sermaye saymanlıkları da aktif hale getirilerek hayata geçirildi. Ardından çeşitli kurumlarda çalışmalar yapıldı.

ERP yazılımlar

2010 yılında Et ve Süt Kurumu ile başlatılan çalışma, mevcut deneyimlerle yeni deneyimlerin birleşeceği komple bir ERP sistemiydi. Proje Hayvan Alım, Üretim, Satınalma, Stok, Depo Yönetimi, Demirbaş Yönetimi, Satış-Pazarlama,Bütçe-Muhasebe, Tesis Bakım-Onarım, Maliyet Muhasebesi modüllerini kapsıyordu. İki yıl süren geliştirme süresi sonunda uygulama, farklı illerde dokuz kombina ve merkezde yaklaşık 500 kullanıcı ile devreye alındı. Artık Web tabanlı ERP sistemleri konusunda da oldukça tecrübe kazanmıştık.

Stratejik plan performans bütçeleme sistemi

2017 yılından itibaren hedefimiz hem Kamu Kurumlarına hem de özel sektöre yönelik ERP ve Bilgi Sistemleri yazılımlarımızı, Doküman Yönetim Sistemi ile birlikte çalıştıracağımız, Süreç tabanlı uygulamalar. Yeni uygulamalarımızla kurum ve işletmelerimizin, kurumsallaşmayı ve kaliteyi hedefledikleri, Kurumsal Kaynak ve Süreç Yönetimlerine katkı sağlayarak, kazandığımız tecrübemizi müşterilerimizle paylaşarak bize yakışanı yapmaya, teknolojimizi ve hizmet kalitemizi geçen gün artırmaya, müşterilerimiz mutlu oldukça mutlu olmaya devam ediyoruz

stratejik plan programı

Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz, yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu konusunda üstün ve yenilikçi yaklaşımlarla, müşterilerinin ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak, kaliteli ve güvenilir çözümler sunmak, gelişmiş kreatif ve interaktif yeteneklerimiz ile müşterilerimizi sektörlerindeki tüm ihtiyaçlarında en etkin ve hızlı çözümleri üretmek, ayrıca teknoloji ve iletişim desteği ile en iyilerin arasına taşımaktır.

Vizyonumuz, değişen ve gelişen iş dünyasında üretkenliği, dinamizmi, kaliteyi, özgün fikirleri, pozitif bakış açısını ön planda tutarak, müşterilerimiz ile uzun vadeli bir işbirliği içerisinde çalışmak, en uygun ve en iyi çözümleri sunmak, hem ulusal hem de uluslararası platformda başarıları ve kalitesiyle tanınan, özgün çözümleri ile teknolojiye ve sektöre yön veren, alanında lider ve öncü bir şirket olmaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Element Bilgisayar sürdürülebilir başarısında ve iyi yönetişim uygulamalarında her şekildeki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişe bilirliğinin kritik rolü olduğunun ve bilgi güvenliğinin yeterli bir seviyede sağlanamamasının finansal kayıplar yanında itibar kaybı riskini de artıracağının farkındadır.

Bu bilgi güvenliği politikası, Element Bilgisayar Bilgi Güvenliği yönetimine yaklaşımını özetlemesinin yanında, bilgi sistemlerinin güvenliğinin korunması için gerekli yönlendirici ilkeleri ve sorumluluklarını ortaya koyar.

Element Bilgisayar yönetimi, korumakla yükümlü olduğu bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişe bilirliğinin gerektiği şekilde sağlanması amacıyla TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulumunu, gerçekleştirilmesini, işletilmesini, izlenmesini, gözden geçirilmesini, bakımını ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Şirketlerimizde;

  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ilgili güncel siber tehditleri “zero day” mantığı ile takip etmeyi, Sözleşmelerden doğan şartlar ve yasal gereksinimlere uyum sağlamayı,

  • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi, Gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sektörün gereksinimi olan standartlara uygun şekilde yürütmeyi,

  • Firmamıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü kurumsal ve kişisel bilgi varlığına erişimde gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,

  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin ve bilgi güvenliği farkındalığının kurum kültürü haline getirilmesini sağlamayı,

  • İş sürekliliği ve hizmet sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planların hazırlanması, uygulanması ve test edilmesini sağlamayı,

  • Bilgi varlıklarımıza ve süreçlerimize yönelik risklerin kabul görmüş risk yönetim metodolojilerine uygun olarak değerlendirilmesi ve işlenmesinin sağlanmasını,

  • Bilgiye dayalı hizmet sunduğumuz sektörümüzdeki gelişen teknolojilerden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak üzere özel ilgi grupları ile iletişim halinde olmayı, tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

Genel Müdür

Salih AKTEPE

Yazılımlarımız için Sunum Yada Demo Talebinde bulunun