Element Blog

Origami Kurumsal Karne Uygulamaları ile Stratejik Yönetim

Başarı için sadece işi doğru yapmak yeterli değildir. Doğru işi de yapıyor olmak gerekir.

Doğru işi yapmak ise Stratejik Yönetimin konusudur.

Yapılan araştırmalar, performans yönetimi ve karar verme konusunda kullanılan ölçütlerin

Devamı

Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) modelinin faydaları

Stratejinin yapılandırılması ve farkına varılmasını sağlar.

Stratejik açıdan öneme sahip konu ve faktörlerin neler olduğunu anlama ve önemli olana odaklanma imkanı tanır.

İşletmenin temel problemlerini görmede yöneticilere yar

Devamı

Entegre Bilgi Yönetim Sistemleri

İşletmeler genellikle Muhasebe uygulamalarını bir zorunluluk olarak kullanmakta, bununla birlikte en fazla kullanılan uygulamalarda maaş programları olmakta. Bunun haricinde eğer planlı şekilde bir üretim gerçekleşiyorsa daha büyük ölçekli işletmele

Devamı

Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi ile, gelir ve gider bütçenizi oluşturur, departman, proje, malzeme bazında harcama limitlerinizi belirler, gerekirse her kalem detayında harcama izinlerini yetkiye bağlar ve tüm harcamalarınızı kontrol altına alabilir, tüm sonuçları ra

Devamı

Talep Yönetimi

Talep yönetimi ile, departmanlarınız hem işletme içi depolarınızdaki mevcut malzemelerin talebini yapabilir, hem de mevcut olmayan malzemelerin satın alınması için ilgili departmana talepte bulunabilir. Tüm talepleri izler ve onayınızla satın alma sür

Devamı

Satınalma Yönetimi

Satınalma yönetimi ile onaylı talepler, ilgili birim kullanıcısı tarafından izlenir, ihtiyaç halinde talepler kolaylıkla birleştirilir ve satın alma süreci başlatılır. Tüm süreç kayıt altına alınarak yönetilir. Böylece fiyat araştırmaları, t

Devamı

Stok Yönetimi

Stok Yönetimi ile, malzeme envanteri, malzeme hareketleri, raf-göz takibi, minimum ve maksimum stok seviyeleri, tüm depo ve malzeme bilgilerini sağlıklı şekilde izleyebilir, dilerseniz barkod ve karekod sistemleri ile uyumlu mobil uygulamalarımızla depoları

Devamı

Yazılımlarımız için Sunum Yada Demo Talebinde bulunun