Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemleri & ERP Uygulamaları

Ekleyen Element Bilgisayar

Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemleri & ERP Uygulamaları

Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemleri & ERP Uygulamaları

Uygulama Mevzuatlara uygun ve aynı zamanda ERP mantığında geliştirilen, iş süreçlerinin tüm entegrasyonlarını sağlayan, kamu kurumlarına yönelik web tabanlı bir sistem oluşturmaktadır. 5018'i kurumunuzda en doğru şekilde uygulamak ve yönetmek için yeni nesil çözümlerimizle hazırız.

Amaç

Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Modülü Maaş Modülü

Kurum genelinde çalışmakta olan uygulamaların eksikliklerini ve sorunlarını ortadan giderecek, daha önce etkin şekilde yazılım kullanmayan birimlerin de ihtiyaç duyduğu uygulamaları çalışır hale getirecek, bu çalışmaları tam bir entegrasyon ve web tabanlı olarak üst yönetimin denetimi ve politika geliştirmesi amaçlı izlenebilirliği artıracak, ilgili kanun ve mevzuatlara uygun, süreç yönetimine katkı sağlayıcı uygulamaların kurulumu, gerekli data aktarımları, personelin eğitimi ve firma destek hizmetleri ile yeni nesil otomasyon sisteminin kurulması amaçlanmaktadır.

Kapsam - Ana Modüller

kapsam ve ana mödüllerimiz

Kapsam - Yardımcı Modüller


kapsam ve yardımcı modüllerimiz kurumsal yönetim bilgi sistemleri

Bilgi Yönetim Sistemine Genel Bakış

Bilgi Yönetim Sistemi bys

Genel Parametreler

Bilgi Yönetim Sistemimizin Gelen Parametreleri

 1. Uygulama parametrik bir yapıya sahiptir.
 2. Yetkili kullanıcılar tarafından belirlenir.
 3. Kodsal müdahaleleri azaltır.
 4. Kullanılan tanımlı seçenekleri artırmayı ve değiştirmeyi kolaylaştırır.
 5. Kurumsal Kodlama-Teşkilat Yapısı
 6. Kullanıcı Tanıtımı
 7. Yetkiye bağlı dinamik menü (Her kullanıcı rolü için menü dinamik olarak yetkilerine bağlı oluşur.)
 8. Kayıt-Güncelleme-Silme-İzleme Yetki ayarları (Kullanıcının yetkisine bağlı olarak, girmiş olduğu ekranda izleme, değişiklik yapma, yeni kayıt ve silme yetkileri de sınırlandırılabilir.)
 9. Görev yerine bağlı bilgiye erişim imkanı
 10. Belirlenen farklı roller tanımlanır. Farklı roller için, uygun form yetkileri düzenlenebilir. (Yönetici – Strateji – Birimler vs.)
 11. Sistemde geriye dönük tüm kayıtlar, hangi kullanıcı tarafından ne zaman gerçekleştirilmiş izlenebilmektedir.

Bilgi Yöneim Sistemleri Duyuru İşlemleri

 1. Uygulama, web tabanlı olmasının da avantajı ile bir portal mantığında kullanılabilir.
 2. Yetkili kullanıcılar tarafından girilen duyurular, diğer kullanıcılar tarafından izlenebilmektedir.
 3. Böylece mevzuat değişiklikleri, programsal değişiklikler, düzenlenecek etkinlikler vs. tüm kullanıcılara kolaylıkla erişim sağlanır.

İnsan Kaynakları Özlük ve Maaş Sistemi

insan kaynakları özlük maaş takip sistemleri

Sistemde bulunan Tüm Çalışanlar, tek bir havuzda tasarlanmış olup kadro tipine göre erişim sağlamaktadır. Böylece farklı tip çalışanlar için ayrı modüllere ihtiyaç duyulmamaktadır, Tek ekrandan istediğiniz bilgiye ulaşabilmeniz amaçlanmıştır.

Özlük ve maaş bilgileri tamamen entegre çalışmaktadır. Özlük bilgilerinde yapılan tüm giriş ve değişiklikler, maaş için kabul edilmekte, tahakkuk bilgileri asıl kaynaktan alınarak en doğru ve en hızlı şekilde oluşturulmaktadır.

insan kaynakları özlük maaş takip sistemi personel ekranı

Nüfus bilgileri ve aile bireyleri Mernis sisteminden, sicil hareketleri, hitap sisteminden çekilmektedir. Sicil kartı ekranından, kişisel tüm bilgiye erişim sunmaktadır.

SİCİL İŞLEMLERİ

 • Sicil Kart Bilgileri
 • İzin İşlemleri
 • Yıllık İzin Günü Belirleme
 • Personel İzin Devirleri
 • İzin Takip
 • Terfi İşlemleri
 • Terfi İşlemi
 • Terfi Engel İşlemleri
 • Eğitim İşlemleri
 • Lojman İşlemleri
 • Yemek Girişleri
 • Yardım İşlemleri

Kadro Atama Ekranı

Sistemdeki tüm atama işlemleri ve kadro hareketleri, aynı zamanda sicil hareketlerini oluşturmaktadır. Gerekli belge ve dökümanlar, mevzuatlara uygun şekilde sistemden alınabilmektedir.

ATAMA İŞLEMLERİ

 • Personel Atama İşlemleri
 • Atama Takip İşlemleri​

KADRO İŞLEMLERİ

 • İptal İşlemleri
 • İptal Dağıtım İşlemleri
 • Dolu Kadro İptal Dağıtım İşlemleri
 • Boş Kadro İptal Dağıtım İşlemleri
 • Kadro Bloke İşlemleri
 • İlk Kadro Atama

puantaj ekranı

Tahakkuka yansıyacak puantaj bilgileri, ilgili parametre veya kişi bilgilerinden çekilerek oluşmakta, çeşitli formatta bordro dökümleri (liste bordro, dekont bordro, icmal bordro) alınabilmektedir.Aynı zamanda oluşan maaş tahakkukları muhasebe modülüne otomatik veri sağlamaktadır.

Satınalma – Taşınır – Muhasebe Süreçleri

Satınalma Taşınır ve Muhasebe Süreçleri

Sistemde talep edilen verilerin dolaşımı ile tüm süreçler otomatik oluşmaktadır.

Satınalma Taşınır Mal ve Muhasebe Süreç aşamaları

Talep İşlemleri

Talep İşlemleri

Talep edilen malzeme, görme yetkimiz dahilindeki mevcut stoklarda aranır ve sonuca göre Malzeme Talebi veya Satın alma Talebi, talebi yapan birim kullanıcısı tarafından girilerek, talep yapılan birime yönlendirilir.

Talep girişinde, bütçe kontrolü yapılabilmekte, böylece bütçesi olmayan işlemlerin gerçekleşmesi , sürecin en başında engellenebilmektedir.

Taşınır Çıkış İşlemi

Taşınır Çıkış İşlemi

Malzeme Talepleri, talep edilen malzemeye sahip birim (ambarlar) tarafından izlenebilir ve talep karşılandığında Taşınır İşlem Fişi (Çıkış) oluşur. Bu süreçte Taşınır İşlem Fişi oluşturan personelin, malzeme kalemlerini tekrar girmesi gerekmemektedir.

Satınalma İşlemleri

Satınalma İşlemleri

 1. Geçmiş veya devam etmekte olan satın alma veya ihale süreçleri izlenebilir.
 2. Talepler izlenerek, seçilen talepler için satın alma dosyası oluşturulur.
 3. Yaklaşık maliyet, Onay Belgesi, Piyasa Fiyat Araştırma, İhale Sonuçlandırma işlemleri, seçilen taleplerle ilişkili şekilde sistem tarafından hazırlanır.
 4. Taahhütlü işlerde, taahhüt kartı açılarak, bu karta bağlı tüm teminat, harcama, kesinti vs. işlemlerin takibi yapılabilir.

Alış ve Muayene Kabul İşlemleri

alış ve muayene kabul işlemleri

Sonuçlanan Satın Alma İşlemine ilişkili olarak Muayene Kabul Tutanağı hazırlanmaktadır. Bu işlem ile sistemde Alış Faturası da, talep ve satın alma sürecine bağlı olarak oluşur.

Taşınır İşlem Fişi (Giriş)

Taşınır İşlem fişi

Alış İşleminde otomatik oluşturulmuş Fatura Kaydı, ilgili hesapların aktarılması ile otomatik olarak Taşınır İşlem Fişini oluşturmaktadır.

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe İşlemleri

Sistemde, niteliğine göre uygun havuzda bekleyen işlemler seçilerek, önceden tanımlı kurallar doğrultusunda muhasebeleşmesi sağlanmaktadır. Her bir Muhasebe kaydı, Fatura, T.İ.F, satınalma ve talep süreçleri de ilişkili durumdadır.

İç Entegrasyonlar

iç entegrasyonlar

 • Yönetim Bilgi Sistemi kullanıcılarının personel kayıtları üzerinden tanımlanması
 • Puantaj oluşturmada özlük bilgilerini kaynak olarak kullanma
 • Zimmeti olan personelin ayrılışının verilmemesi
 • Kurum dışı personelin atamasında mernis ve hitap’tan bilgilerinin alınması
 • Sicil Özetlerinin Hitap’a aktarılması ve alınması
 • Okul, Askerlik, Yabancı Dil, Ayrı Kaldığı Süre, Kadro Geçmişi, Disiplin, Ödül vs. diğer Hitap entegrasyonları
 • İş Sağlığına personel bilgisi kaynağı oluşturma
 • Kalite yönetimine personel bilgisi kaynağı oluşturma
 • Personelin günlük puantajından Hakediş oluşturma

Bütçe ve Muhasebe

 • Satınalınan Taşınırların ve Ambar transferleri
 • Maaş
 • Fatura
 • Teminat Mektupları
 • Avans verme ve kapatma
 • Taahhütler
 • Bütçe dilimlerini serbest bırakma
 • Ödeme Emrinde bütçe kontrolü
 • Talep işlemlerinde bütçe bloke işlemleri
 • Harcama Talimatı ile Satınlama işlemine onay verme
 • Stratejik Plan
 • Performans Bütçe
 • Abone Yönetim Sistemi Tahakkuk ve Tahsilatla

Dış Entegrasyonlar

Dış Entegrayonlar

Hatırlatma Servisi - Süreç Uyarı Sistemi

Hatırlatma Servisi

Kurumsal Yönetim Bilgi Sistemleri & ERP Uygulamaları Kullanım Kılavuzu ve Sunumlar


Yazılımlarımız için Sunum Yada Demo Talebinde bulunun