İş Zekası Uygulamaları ve Faydaları

Ekleyen Element Bilgisayar

İş Zekası Uygulamaları ve Faydaları

İş Zekası Uygulamaları ve Faydaları

iş zekasının tanımını yapmadan önce şunu belirtmeliyiz ki, business intelligence kavramı temelde iki farklı anlama geliyor. Biri iş zekası, diğeri ise iş istihbaratı. Yapılan bir çok tanım, pekte sık karşılaşmadığımız istihbarat kelimesinin içeriği ile daha çok örtüşüyor. Bu aşamadan sonra detaylı bir iş zekası tanımı yapalım.

İş Zekası; işletmelerin hali hazırda kullanmakta olduğu farklı çözümlere ait verileri analiz ve karar destek amaçları ile bir araya getirerek, veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyonlara dönüştüren, kurumların doğru zamanda doğru adımlar atmalarını, stratejik ve taktiksel kararları doğru verebilmelerini, işletmeyi bilinen atıl iletişim ve verimlilik araçlarının sınırlarından kurtarıp, yöneticilere bilgiyi tam ve doğru zamanda ulaştırmayı, stratejik ve taktik içerikli işlenmiş bilgi ile, inovasyon, verimlilik ve çevikliğin rekabetçi kazanımını sağlamayı hedefleyen uygulama süreci ve nitelikli raporlamalardır.

İş Zekası uygulamalarının işletmelere birden çok faydası vardır. Bunlar;

 • Verimliliğin artırılmasını sağlar
 • Karar verme sürecini destekleyici bilgilerin hazırlanması ile sürecin hızlandırılmasında üstün rol oynar
 • Organizasyonel üst kontrolün artırılması sağlar
 • Karar vericilerin bilgiye erişimini, kavramasını hızlandırması, sunduğu görsel raporlarla analizlere katkı sağlar
 • Üzerinde tartışılabilecek somut verilerin hızlı ve güvenilir şekilde hazırlanmasına olanak verir.
 • Gerçeğe dayalı verilerle, stratejik rekabet üstünlüğünün elde edilmesi
 • Elimizdeki değerli verinin keşfedilmesine olanak sağlaması
 • Performans artışı için, yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Mevcut veri toplayan sistemlere artı değer katar
 • Farklı sistemlerin veri entegrasyonunu sağlamasıdır.

Başarılı Bir İş Zekası Şu Özelliklere Sahip Olmalıdır.

 1. Responsive tasarım ile çeşitli platformlara tam uyumlu iş zekası uygulamaları üretebilmeyi sağlamalıdır.
 2. Uygulamalar web ve mobil ortamlarda çalışabilmelidir.
 3. Farklı türdeki veri kaynaklarına bağlantı imkanı tanımalıdır.
 4. Otomatik form ve kod oluşturma özelliği ile, işletmenin hali hazırdaki veya geliştireceği sorguları, kolayca iş zekası uygulamasına dönüştürebileceği bir uygulama ortamı sunmalıdır.
 5. Sadeleştirilmiş algoritması ve kullanılacak web servis teknolojisi ile daha hızlı çalışan uygulamalar üretilebilmelidir.
 6. Yetkiye bağlı dinamik menü organizasyonu, dashboard, on-line slider ekranı, görev zamanlama gibi nitelikleri ile pazarın ihtiyacı olan özellikleri sunmalıdır.
 7. İş Zekası yazılım geliştirme aracı, kolay kurulum ve kolay kullanım özelliğine sahip olmalı, bu özellik sayesinde de daha ekonomik çözümler sunabilmelidir.
 8. Teknolojik olarak responsive tasarıma uygun, html5, css3, JQuery, C#, .Net ile geliştirilmiş olmalı, XML veya JSON tabanlı basit nesne erişim protokolü ile veri iletişimini temel almalıdır.
 9. İşletmelerin kendi birikimlerini de kolayca sürece aktarabileceği, kendi ihtiyaçlarına özgü liste ve grafik raporlamayı kolayca oluşturabilmelerini hedeflemelidir.

İşletmeler; uzun yıllardır ERP,CRM,B2B,B2C gibi bir çok sistemi faaliyete geçirmiş, böylece işleyişlerini büyük anlamda yazılım faaliyetleri ile yürütmeleri sonucunda önemli verilerin depolanmasını sağlamışlardır. Ancak toplanan bu verilerin raporlanması, yönetici grubunun talep ettiği sonuçları izleyebilmesi ve karar sürecini etkileyebilecek sonuçları analiz etmesi noktasında durum verinin toplanması kadar başarılı değildir.

Bunun en önemli nedenlerinden birisi, işletmelerin talep ettikleri grafik veya liste raporların, mevcut kullandıkları programın üreticisinden bekliyor olmalarıdır. Oysaki yıllardır sektördeki tecrübelerimizle gördüğümüz husus, örneğin bir ERP yazılımı üreticisi firma, kendi konusunda yoğunlaştığından, işletmenin istediği sonuçları genelde karşılayamamaktadır.

Aslında ERP üreticisi firmanın uzmanlığı da bu iş uygulamalarının çözümü yönünde gelişmektedir. Çeşitli sektörlerde çalışmakta olan bu tür yazılımların, sonuç beklentileri de, sektöre veya yöneticinin bakış açısına göre büyük farklılıklar göstermektedir.

Mevcut pazarın bu yönlerdeki ihtiyaçları incelediğinde, tespit ettiğimiz ihtiyaçlar ve pazardaki yazılımlardan başarılı olanların tamamının yabancı firmalar olması, fiyatların abartılı yüksekliği ile işletmelerin mevcut ürünleri satın alma zorluğu, mevcut ürünlerin kullanımı için profesyonel düzeyde eğitimler alıp, büyük uğraşlar verilerek sonuca gidilebilmesi gibi zorluklarla karşılaşıldığı görülmektedir.

Pazardaki firmalar ulusal anlamda önemli marka değeri oluşturan güçlü firmalar olmasına rağmen, iş zekasına yönelik ürünlerinin sadece kendi erp ve veri tabanları ile entegre çalışıyor olması da büyük bir handikap oluşturmaktadır. Marka değeri en yüksek olan Oracle, Microsoft, SAP ve ülkemizde önemli bir değere sahip olan Logo firmalarının iş zekası uygulamaları, sadece kendi marka ürünleri ile entegre çalışmaktadır. Bunun sonucunda marka bağımlılığı, kendi mevcut müşterilerine hitap ederken avantaj olarak görünse de, yeni pazarlar, yeni müşterilere satış konusunda dezavantajları olmaktadır.

Pazardaki firmaların uluslararası ve yurt içi bayi ağları mevcuttur. Ancak bu firmaların ürünlerini incelediğimizde, ürünlerin eğitim süreçlerini, kullanım zorluklarını görerek değerlendirdiğimizde, rakiplerin mevcut ürünlerini müşteri için fiyatlandırma, eğitim, uygulamanın çalışır duruma getirilmesi ve desteği gibi konuları ancak bayi kanalı veya kendilerinin birebir müşteri ilişkileri ile çözümleyebileceğini görmekteyiz. Yine iş zekası uygulamasında yükleniciye bağlı kalmak adında söz edebiliriz.

Firmaların mevcut pazar payları uluslararası piyasalar için bir gösterge olmaktadır. Ancak yurt içi piyasada benzer bir gösterge oluşmamıştır. Bunun nedeni, ülkemizde henüz iş zekası yazılımlarının gerekliliği ile ilgili düşünce oluşumu çok yeni bir konu olarak oturmamamıştır. Marka değeri yüksek olarak belirttiğimiz firmaların, fiyat yüksekliği, ürün bağımlılıkları, eğitim ve kullanım süreçlerinin zorluğu gibi dezavantajları da bu durumu etkileyen faktörler arasındadır.

Tüm bu tespitlerimizden yola çıkarak, pazarın daha kolay kurulum ve kullanım süreçlerini, daha ekonomik bir şekilde tedarik etme ihtiyacı söz konusudur. İşletmelerin hazır bir iş zekası uygulamasına değil, kendi birikimlerini sürece yansıtarak oluşturacakları, esnek ve nitelikli bir İş Zekası Geliştirme Aracı na ihtiyaçları vardır.

iş zekası geliştirme aracı raporlama aracı

İş Zekası Geliştirme Aracı Yazılımımızı İncelemek İçin Linke Tıklayınız

Yazılımlarımız için Sunum Yada Demo Talebinde bulunun