Erp Modülleri

Ekleyen Element Bilgisayar

Erp Modülleri

Erp Modülleri

Erp modülleri bir deyişle bileşenleri Erp yazılımı işletmenin bütün faaliyet ve hizmetlerini bir bütün olarak tek bir çatı altında barındırarak bir tek database ile yönetilen yazılımlardır. Bu çatı altında toplanmış Erp yazılımının bütün modülleri arasında iletişimi sağlayarak zincir oluşturmaktadır.

Erp yazılımının modül şekilde olması aslında işletmeler için iyi bir avantajdır. Bunun sebebi ise yeni yapılacak yada yeni açılan bir hizmet veya faaliyete bağlı modül geliştirilebilir bir yapıya dayanmasından veya gerekliliği gelmiş bir modülün aktif duruma getirilmesini sağlar. Parametrik bir yapıya sahiptir.

Erp Modüllerini başlıklar halinde sıralayıp ne amaca yönelik hizmet ettiğinden bahsedelim.

Satın alma Modülü

Satın alma modülü sayesinde işletmedeki birimlerin talep/arzları belirlenir. Bu aşamada tedarikçiler ile yapılan teslim alma olayı ile bu süreci yönetebilirsiniz. Satın alma modülü ile tedarikçilerden tedarik edilen taleplerin depoya alınması, Faturalandırılması ve diğer birimlere aktarılması sağlanır. Ayrıca bu modül muhasebe (finans) birimi ile entegre bir şekilde çalışmaktadır.

Satın alma işleminden sonra alınan hammadde Erp yazılımın getirdiği bütünleşik bir yönetimle otomatik olarak düzenlenmiş alış faturası yazılım üzerinden muhasebeye (finans) birimine aktarımı sağlanır.

Satın alma Modülü ile işletmenin gereksinimlerini, hizmet alımlarıyla yapılan giderleri, Alış rakamlarınızı, Tedarikçi firmalarınızı ve en çok talep edilen ürünlerin takibini çok kolay bir şekilde Firmamızın sağlamış olduğu Origami Yazılım Geliştirme aracı ile grafik raporları kullanarak analiz edebilirsiniz. Ayrıca Erp yazılımının size sunmuş olduğu raporlarla da kontrol edebilirsiniz.

Üretim ve Üretim Planlama Modülü

Üretim Modülü ile pazarın ihtiyacını karşılamak, Müşterilerinizin siparişlerini üretmek stok yönetimi yapmak, Pazarlama ve maliyet takibinin yapıldığı alanları kapsar. İş emirlerinin müşteri siparişlerine göre üretimin ana unsurlarını kapsayan modüldür. Bu modül ile siparişleri ve Pazar gereksinimlerini en iyi şekilde analiz etmek, planlamak için en uygun modüllerdir.

 • Üretim planlaması yapabilirsiniz
 • Taleplerinizin yönetilmesini sağlayabilirsiniz
 • Üretim kontrollerini yapabilirsiniz
 • Devam ede üretimleri izleyebilirsiniz
 • Depo kapasitelerini kontrol edebilirsiniz
 • Planlama yönetimi yapabilirsiniz
 • Pazarın gereksinimlerine göre uygun üretim yapabilirsiniz
 • Maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz
 • Faaliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz
 • Malzeme kaynaklarını planlayabilirsiniz

Üretim modülü Pazarlama ile entegre bir şekilde çalışmalıdır. Sipariş ve satış işlemleri Üretim Modülü ile Pazarlama (Satış) koordineli çalışırlar.

Pazarlama (Satış) ve Sevkiyat Yönetimi

Müşterilerinizde alınan siparişle süreç işlemeye başlar. Müşteri siparişlerinden başlayarak sevkiyat ile müşteriye olan kısımları kapsamaktadır. Pazarlama tarafından müşteri sipariş çıkışına göre fatura düzenlenen alandır. Bu aşamada düzenlenen fatura otomatik muhasebe (finans) birimine yansımaktadır.

Bu Modül ile;

 • Satış tutarlarınızı kontrol edebilirsiniz.
 • Müşteri analizi yapabilirsiniz.
 • Ürünlerinizi gruplara ayırarak satış tutarlarını raporlayabilirsiniz
 • Sipariş, Çıkış ve alınan ürün bazında kontrol yapabilirsiniz (Örneğin: Ürün iade durumlarında veya üretim den çıkan ürünlerin Kğ bazında düşük/yüksek kontrolü sağlanabilir.)

Satışlarınızın müşteriye zamanında ve müşterinin istediği bir şekilde gerçekleştirilmesine, sevkiyatı yapılan ürünlerin izlenebilmesinde ve geriye çağırma faaliyetlerinde önemli adınlar sunmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetim Modülü

İşletmenizde / Kurumunuzda çalışan personellerin;

 • Sicil bilgileri
 • Kariyer Planlanması
 • Maaş yönetimi
 • Harcırah yönetimi
 • İzin yönetimi
 • Yemek takibi
 • Atama Yönetimi
 • Lojman Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Terfi Yönetimini
 • Sicil Hareketleri

Gibi işlemlerin tamamını kapsayan modüldür. Bu modül ile Personel Yönetimi, Personel analiz bilgileri gibi işlemleri raporlayabilir analizlerini yapabilirsiniz. Yukarıda saydığımız bütün işlemlerimiz firmamız tarafından yapılan Erp yazılımlarınıza bütünleşmiş bir şekilde uyum sağlayacak olan İnsan Kaynakları Özlük Maaş Takip Sistemi sizin için vazgeçilmez olabilir.

Muhasebe (Finans) Modülü

Muhasebe işlemlerinin yapıldığı ve Erp yazılımında bütün modüllerin entegre bir şekilde çalıştığı birimdir. Satın alma modülünden gelen Alış Faturaları, Pazarlama (Satış) Modülünden gelen satış faturaları, İnsan Kaynakları Yönetim Modülünden gelen personel maaşları gibi işlemlerin aktarıldığı birim olarak borç ve alacak takibi, bütün finansal hareketlerin ve vali işlemlerin kayıt edilip takip edildiği modüldür. Muhasebe Modülü genel muhasebe işlemlerinden, maliyet yönetimine kadarki işlemlerin tümünü bünyesinde barındırır.

Bu modül kendi adı altında ikiye ayrılmaktadır. Genel muhasebe modülü ve maliyet modülüdür.

Bu modül ile Yönetici;

 • Finansal Hareketlerin Analiz ve raporlaması yapılabilir
 • Alacak ve Borç Takibi Yapılabilir
 • Defteri Kebir ve Mizanlar Kontrol Edilebilir
 • Sabit Kıymetler takip edilebilir
 • Bütçe takibi ve analizi raporlanabilir
 • Amortisman Kayıtlarının kontrolü ve raporlanması

Genel hatlarıyla yönetici bu bilgilere anında ve hızlı bir şekilde anlık olarak sorgulayabilir.

Piyasa Araştırma Modülü

Piyasa Araştırma ile Pazar ile piyasadaki rakipleriniz araştırma ve karşılaştırma yapabilirsiniz. Bu sayede piyasa araştırmayı hem satışı gerçekleştireceğiniz ürüne yönelik ve alışını yapacağınız hammaddeye yönelik yapabilirsiniz. Örneğin; işletmeniz gıda sektöründe ise çeşitli marketleri bölgeler bazında araştırma yapmanıza olanak saplayarak bu modül sayesinde görüşme ve araştırma tutanaklarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri İlişkileri Yönetim Modülü

Bu modül sayesinde müşterileriniz ile yaptığınız görüşme, tutanak ve teklifleri değerlendirebilir yönetebilirsiniz. Müşterileriniz ile ikili ilişkileri planlayarak organize yapabilirsiniz. Müşterileriniz ile ilişkilerde çok önemli bir aşama olarak kabul edilir. Müşteri memnuniyeti bakımında müşteri kaybetme durumunuz minimum seviyeye inmiş olur.

Kalite Kontrol Modülü (Kalite Yönetimi)

Kalite yönetim modülü ile yapılacak olan tüm izleme ve kontrol aşamalarını yönetme imkânınız olur. Bu sayede imalat, Depo, Satış, Sevkiyat ve ar-ge birimleri ile bağlantıda kalarak kalite kontrol sisteminin aktif olmasıyla kalite standartları üretilen ürünün kalite kontrol verilerinin izlendiği ve uygulandığı modüldür. Bu modül sayesinde kalite onay ve ret kontrolünü sağlayabilir düzeltme çalışmaları başlatabilirsiniz.

Malzeme ikmal Modülü (Malzeme Yönetimi)

İşletmeniz nezdinde üretimi yapılan ürünün üretimi için kullanılan malzeme veya hammaddeleri alan tedarik eden modül olarak niteleyebiliriz. Bu modül sayesinde tedarik edilecek malzeme yada hammaddenin miktar bakımından ölçülmesi, depolama ve envanter kayıtlarını raporlayabileceğimiz ve analiz ederek doğru sonuçlara ulaşabileceğimiz modüldür.

Erp Modülleri kapsamında saymış olduğumuz modüller genel nitelik taşımaktadır. İşletmenize / Kurumunuza bağlı kalınarak gerekli modüller sizlere uygun ilave edilebilir bir sistemdir.

Yazılımlarımız için Sunum Yada Demo Talebinde bulunun