Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS

Ekleyen Element Bilgisayar

Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS

Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Nedir Faydaları Nelerdir?

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile İşletmenizde bilgi ve belgelerin iletilmesini dijital yani elektronik ortama aktarılmasına ve internet üzerinden web tabanlı olarak anında yönetilmesini amaç edinmiş bir sistemdir. Ayrıca işletmeler arası işletme içi ve dışı yazışmaları bir standart haline dönüştürür. Bu işlemler için harcanan insan gücü, kâğıt, fotokopi, toner gibi kaynakların minimize edilmesine katkı sağlamaktadır. Belgelerin Fiziki olarak yıpranmasını, kaybolmasını, ulaşım sorunlarını, iletimde yaşanan gecikmeler ve aksaklıklar, personel eksikliği ve evrakları depolama alanları gibi sıkıntıları da ortadan kaldırmaktadır. Bu sıkıntılar Elektronik belge Yönetim Sisteminin en önemli amaçlarından birisidir.

İşletmelerde belgeleri ve işlemleri belgelemek için saklamak, belli bir düzende inşasına katkıda bulunmak ve bunu yaparken de yönetmek zordur. Bu zorluklar ve sıkıntılar da Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ortadan kalkmaktadır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin işletmelere başlıca faydaları;

  • İşletmelere içeriden veya dışarıdan zamanlı, bilgi ve belgeyi doğru zamanda düşük maliyetlerle gerekli yerlere intikalini sağlamak ayrıca kurumsal faaliyetlerin etkin bir biçimde işletilmesine katkıda bulunmak
  • Bilgi ve belgelerin muhafaza ve erişimi işlemlerini belli bir plan çerçevesinde yürüterek ayrıca kayıtlı olan belgeleri daha hızlı bir şekilde işleme alma
  • İster özel ister kamu kuruluşlarının belge işlemlerini düzenli bir şekilde düzenlenmesiyle müşteri veya vatandaşlara kaliteli bir hizmet sunmak
  • Elektronik belge yönetim sistemi ile belgelere erişim daha kolay bir şekilde ulaşılabilir olmaktadır. Oysaki doküman yönetim sistemine sahip olmayan kurum yada kuruluşlarda dosya yada evraklara ulaşma konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Doküman yönetim sistemi bu sorunları aşarak uyarı ve ikaz seçenekleriyle sorunları minimize indirerek hata riskini azaltacak ve iş gücünü artıracaktır. Bu sayede kurumsal verimlilik artış gösterecektir.
  • Doküman konusunda evrak ve dosya işlemlerinin yoğun olduğu kamu kurumlarında veya özel işletmelerde dosya fizikinde depolanacak yerden avantaj sağlayarak ayrıca bir depolama alanına ihtiyaç duyulmayacaktır.
  • Fiziki depolamanın dijital depolamaya oranla güvenlik riskleri ileri safhadadır. Bunlar Yangın, nem, ısı, su baskını, hırsızlık veya yetkisi olmayanların müdahalesi kalıcı bir zarar verecektir. Bu nedenle elektronik belge yönetim sistemi geleneksel doküman yönetimine göre daha güvenli bir ortamdır.

Elektronik belge yönetim sistemi yeni nesil gelişmiş teknoloji ile firmamız tarafından siz değerli müşterilerine sunulmaktadır.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Firmamızın tasarlamış olduğu yeni nesil kullanıcı dostu Elektronik belge yönetim sistemine ulaşmak için tıklayınız.

Yazılımlarımız için Sunum Yada Demo Talebinde bulunun